מדיניות פרטיות

חברת הייפ פתרונות תשלום בע"מ ("החברה") מכבדת את פרטיותך, נוקטת באמצעים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך, ומתחייבת כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן ("מדיניות הפרטיות"). מטרת המדיניות היא להסביר כיצד פועלת החברה בכל הקשור לפרטיות משתמשי האתר, וכיצד החברה פועלת בקשר עם "מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנמסר לה על-ידיך או הנאסף על-ידה בעת השימוש בה, בכפוף להוראות מדיניות הפרטיות.

מדיניות הפרטיות מהווה תוספת למסמך תנאי השימוש אליו מחויב כל משתמש באתר, באה להוסיף עליו מבלי לגרוע ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

החברה רשאית לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ועל כן אנו ממליצים לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו בה שינויים. עדכונים או שינויים במדיניות זו ייכנסו לתוקפם באופן מידי והודעה לגביהם תפורסם באתר. ניתן לצפות במדיניות הפרטיות המעודכנת מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "מדיניות פרטיות" באתר. על שינויים מהותיים תינתן הודעה מתאימה כנדרש על פי דין.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לכל המינים. כותרות הסעיפים נועדו להקלת הקריאה בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות מסמך זה.

1. שימוש באתר, איסוף מידע, שימושים ושמירת המידע

1.1. בכדי להשתמש באתר ובשירותים בנוחות וביעילות, יתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים על אודותיך. פרטים אלו יכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, מספר טלפון נייד וכדומה.
כמו כן, בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך ואודות הפעילות שלך באתר. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, הזמן בו שהית באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. בנוסף החברה אוספת ומעבדת מידע על אודות השימושים שלך באתר לרבות זמן ההתחברות ופעולות באתר.
(הפרטים המפורטים לעיל, יחדיו: "המידע").

1.2. האתר לא יאסוף מידע על אודותיך המאפשר זיהוי אישי, אלא אם כן מידע כזה יימסר על ידך מרצונך. ידוע לך שלא חלה עליך חובה חוקית למסור את פרטיך. לתשומת ליבך, כי אם תחליט שלא לספק מידע המאפשר זיהוי אישי, אשר יתבקש באמצעות האתר, ייתכן שלא יעלה בידך לקבל מידע מסוים או לבצע פעולות מסוימות באתר.

1.3. מדיניות הפרטיות חלה על המידע לרבות על כל המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים.

1.4. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים לרבות אתרים חיצוניים. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו צד שלישי או אתר חיצוני.

1.5. במסירת המידע לחברה ובשימוש באתר, הינך מסכים באופן מפורש לשמירת המידע על ידי החברה, ולשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותך בכל סעד או פיצוי כלשהו. ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור במידע, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

1.6. החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן או הטלפון סלולארי שברשותך או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה-IP שלך, וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש של האתר הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה. ראה להלן לעניין השימוש ב-Cookies.

2. שימוש במידע 

2.1. החברה עשויה להשתמש במידע, כהגדרתו לעיל, שנאסף אודותיך, למטרות הבאות:

2.1.1. לצרכי אבטחת מידע וניטור הונאות וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי;
2.1.2. יצירת קשר;
2.1.3. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכי החברה ועדכון השירותים;
2.1.4. הצגת נתונים;
2.1.5. אכיפת תנאי השימוש של האתר;
2.1.6. שיפור התכנים והשירותים באתר, לרבות הוספת תכנים חדשים.

2.2. בשימוש באתר אתה מסכים ומאשר לחברה לעשות שימוש במידע כאמור. ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, אתה מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ובשירותים.

2.3. בכפוף להסכמתך, החברה עשויה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים כמפורט להלן: לצורך משלוח חומר שיווקי או פרסומי לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות מסרונים (SMS), או בכל אמצעי תקשורת אחר.

2.4. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים, שנעשה שלא בשליטת החברה.

2.5. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ותוך הקפדה על סודיות המידע ואבטחתו.

2.6. החברה עושה שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע. עם זאת, ובדומה לכל אתר אחר, החברה אינה יכולה להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות האתר, ועל כן איננו מתחייבים ששירותי האתר יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.

2.7. המידע שנמסר על ידך או נאסף אודותיך יישמר במאגר המידע של החברה, בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות.

2.8. ככל שתחום עיסוקך המסוים ו/או המידע אותו אתה מזין לאתר, דורשים ומחייבים דרישות אבטחת מידע ו/או סודיות ייחודיים ו/או שונים מהמקובל בשוק, החובה לוודא את התאמת האתר לצרכיך מוטלת עליך, והחברה לא תהיה אחראית בשום צורה ו/או דרך לאיזו מההשלכות של השימוש באתר על ידך.

3. Cookies 

3.1. “Cookie” הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי המכללה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש בשירותים וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים.

3.2. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו (וכל עוד לא תשנה את הגדרות הדפדפן שלך לצורך חסימתן) הינך מאשר לחברה "להשתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה.

3.3. החברה משתמשת ב-Cookies לצורך ניהולה השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותה. חלק מה- Cookies שאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות האתר בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתן בדפדפן שלך האתר לא יוכל לפעול כראוי. חלק אחר של ה- Cookies נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך באתר, לצורך שיפור האתר, התאמתו האישית עבורך, שמירת פרטי הכניסה שלך לצורך נוחותך וכיוצ"ב.

3.4. אם אינך מעוניין לקבל Cookies אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרתה גם את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה זה הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.

3.5. בנוסף, חשוב לדעת כי בעת השימוש באתר מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות באמצעות צדדים שלישיים. צדדים שלישיים אלו עשויים לעשות שימוש ב- Cookies אשר אינן קשורות במישרין לאתר, והדבר כפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

4. מסירת מידע לצד שלישי 

4.1. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

4.1.1. חשיפת המידע או חלקו לצדדים שלישיים השותפים או המעורבים בשירותים המוצעים או שיוצעו באתר, והמידע נדרש לאספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה;
4.1.2. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
4.1.3. אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין או שהחברה תמצא כי פעולותיך מפרות את תנאי השימוש;
4.1.4. אם יתקבל צו שיפוטי מתאים ובכל מקרה בו קיימת חובה אחרת לפי דין;
4.1.5. במקרה של מכירה ו/או העברה של המערכת ו/או כל חלק ממנה לידי צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, ובלבד שהצד מקבל המידע יקבל על עצמו לעמוד בהתחייבויות לפי מדיניות פרטיות זו.

4.2. בנוסף, החברה עשויה במסגרת פעילותה השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות של צדדים שלישיים המספקים שירותים בקשר עם האתר. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על רמת אבטחה ושמירת פרטיות גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו צד שלישי אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש.

4.3. לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטים כאמור ואתה מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.

5. עיון במידע, תיקון ומחיקה 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לדיוור ישיר אליך, אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו המשמשים לצורך הדיוור הישיר. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכת ובמאגר המידע בהתאם להוראות הדין.

פניות בעניין הזכות לעיין במידע, לתיקון ומחיקה, ניתן להפנות לחברה במייל: [email protected]

 6. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.

7. העברת או המחאת האתר לצד שלישי 

במקרה בו תחליט החברה על מכירה, העברה או המחאה של האתר כולו או חלקו לידי צד שלישי, ו/או במקרה של מיזוג עם צד שלישי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להמחות ולהעביר בצורה ישירה את כל התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלו לאותו צד שלישי, ללא קבלת כל אישור נוסף ממך, וזאת בכפוף לכך שאותו צד שלישי יישא בכל התחייבויות החברה כלפיך לפי תנאי שימוש אלו.    בואו נדבר
    אנחנו עונים מהר כמעט כמו פתרונות התשלום שלנו
    דילוג לתוכן