fbpx

תנאים משפטיים

לקוחות יקרים, להלן מספר קישורים לתנאים המשפטיים בהתקשרות עמנו.

לתשומת ליבכם, עדכנו את הסכם תנאי ההתקשרות של Hyp.

יובהר כי ביחס ללקוחות שהצטרפו לשירותי Hyp קודם ליום 4.4.2024, הסכם זה ייכנס לתוקפו ביום 15.6.2024.

הסכם הצטרפות ותנאים כלליים

נספח שירות תמיכה עבור שירותי סליקה והתאמות

נספח שירותי Payment Gateway

נספח שימוש בשירות הפקת מסמכים דיגיטליים

תעריף שירותי Hyp

מסלולי שירות קופה ומסופים

נספח שירותי קופה
    בואו נדבר
    אנחנו עונים מהר כמעט כמו פתרונות התשלום שלנו