חלק לא מבוטל מהישראלים לא יודע מה זה מדרגות מס, איך מחשבים מדרגות מס והאם יש הבדל בין מדרגות מס לשכירים לבין מדרגות מס לעצמאים. בסעיפים הבאים נעסוק בנושאים החשובים הללו, בדגש על השפעתם על בעלי עסקים.

עם זאת, מדובר כמובן בהתייחסות כללית שאינה לוקחת בחשבון את מאפייניו האישיים של כל עצמאי. בנוסף, גובה המס אינו קבוע והוא מתעדכן מדי שנה, כך שכדאי לעקוב אחר המספרים העדכניים ביותר עבורכם.

לצורך קבלת מענה פרטני שמתחשב בגובה ההכנסה שלכם, ולכל שאלה נוספת, מומלץ לפנות אל המייצג שלכם מול רשויות המס.

איך עובדות מדרגות מס?

מדרגות מס הכנסה הן למעשה תוצר של שיטת המיסוי המדורגת, וכמו שניתן להבין הן מושפעות מגובה ההכנסה (או מ"מדרגת ההכנסה" בה אתם נמצאים).

כתוצאה מכך, מי שמרוויח יותר יידרש לשלם מס הכנסה גבוה יותר.

אלו כמה מהעקרונות המרכזיים של שיטת המיסוי:

•        גובה המס מתעדכן אחת לשנה, ולכן למשל מדרגות מס הכנסה 2024 יהיו שונות מאלו של שנים קודמות. תוכלו למצוא פירוט עדכני באתר רשות המיסים ואצל רואה החשבון.

•        קיימת הבחנה בין הכנסות שהן תוצר של עבודה לבין הכנסות שמתקבלות ממקורות אחרים, כמו דמי שכירות. לכל סוג הכנסה נקבעות מדרגות מס שונות, ולכן לא ניתן להשוות בין האחוזים של המדרגות השונות.

•        מדרגות המס מושפעות מגובה ההכנסה ומנקודות הזיכוי של כל עובד ועובדת (כפי שיפורט בסעיף בהמשך). במקרה של מדרגות מס הכנסה לגמלאים למשל, חשוב לשים לב לכך שגמלאים שזכאים לפנסיה וממשיכים לעבוד לאחר פרישה, הם למעשה בעלי שני מקורות הכנסה. כתוצאה מכך, עליהם לבצע תהליך של תיאום מס, בכדי שלא ינוכה מהכנסתם הנוספת מס הכנסה מקסימלי. הדבר תקף גם לכל מי שעובד במקביל בשני מקומות עבודה שונים.

•        אין להתבלבל בין מדרגות מס הכנסה לבין מדרגות מס רכישה, שרלוונטיות לרכישת חלק מנכסי הנדל"ן. גם מדרגות מס רכישה מתעדכנות אחת לשנה, אולם הן עומדות על אחוזים שונים, ולכן יש להתייחס אליהן באופן נפרד אם הדבר רלוונטי עבורכם.

מאיזה סכום משלמים מס הכנסה?

מדרגות מס הכנסה 2024 מורכבות משבע מדרגות, כאשר מדרגת המס הראשונה בשיעור 10% מתייחסת למשכורת חודשית של עד 7,010 ₪ או 84,120 ₪ לשנה.

עם זאת, מי ששווי נקודות הזיכוי שלו עולה על סכום המס שהוא נדרש לשלם – לא יידרש לשלם מס הכנסה.

מהן נקודות זיכוי ולמה חשוב להכיר אותן?

חישוב מדרגות המס מתבצע על בסיס ההכנסה השנתית של כל אדם.

רגע לפני שאתם ניגשים לעבודת החישוב, כדאי שתכירו את גובה נקודות הזיכוי ממס הכנסה שעומדות לרשותכם. כך תוכלו להבין אם אתם זכאים לתשלום מופחת של סכום המס.

באתר רשות המיסים תוכלו למצוא שני סוגים של מחשבון מדרגות מס – המחשבון הראשון מחשב את נקודות הזיכוי על בסיס מצב משפחתי, והשני הוא סימולטור שמחשב את גובה המס שינוכה מכם.

נכון לתאריך פרסום המאמר ובהתאם לפקודת מס הכנסה, זכאי כל תושב ישראל ל-2.25 נקודות זיכוי.

אישה זכאית לתוספת של 0.5 נקודות, ובני נוער בגילאי 16 עד 18 זכאים לנקודה נוספת בהתבסס על גילם.

מאפיינים נוספים שמעניקים זכאות לנקודות זיכוי (ולא תמיד מופיעים בסימולטורים המקוונים) הם שירות צבאי, סיום לימודים ועוד.

חלק מהקריטריונים מעניקים זכאות רק לתקופה מסוימת, ולכן חשוב לבדוק ולהכיר את כל הסעיפים שרלוונטיים לגביכם.

אחרי שתחשבו מה מספר נקודות הזיכוי להן אתם זכאים, תוכלו לחשב מהו גובה המס שינוכה מכם בשנה מסוימת.

כאמור, המחשבון שבאתר רשות המיסים הוא סימולטור בלבד, ולכן הוא מעניק נתונים משוערים ולא מדויקים. גם במקרה זה, רואה החשבון או יועץ המס הם הכתובת שלכם לבירורים.

האם קיים הבדל בין מדרגות מס לשכירים לבין מדרגות מס לעצמאים?

אופן חישוב המדרגות דומה בשני המקרים. עם זאת, תשלומי המס של שכירים מתייחסים לברוטו ומנוכים מהמשכורת מדי חודש, ואילו במקרה של עצמאים יש להתייחס להפרש בין ההכנסות לבין ההוצאות העסקיות וניכויים אחרים.

מאחר שההכנסה החודשית של עצמאים היא לא בהכרח קבועה, כל עצמאי נדרש לשלם מקדמות חודשיות שבנויות מהערכת ההכנסות השנתית שלו.

איך עושים את זה? בהתבסס על הכנסות השנה החולפת.

מובן שיכול להתקיים הבדל ואף פער משמעותי בין ההכנסות בשנים עוקבות, לכאן או לכאן. כדי ליישר קו ולמנוע מצב שבו תשלמו יותר מדי (או פחות מדי) קיים הדו"ח השנתי.

בסוף כל שנה נדרשים עצמאים להגיש דו"ח שנתי שכולל את פירוט ההכנסות וההוצאות העסקיות שלהם.

מאחר שהמקדמות ששולמו מוגשות לצורך הערכה בלבד, הגיוני שייתכנו הבדלים בין התשלום שהועבר לבין ההכנסות בפועל. מסיבה זו, גובה המקדמות העדכני מחושב רק אחרי שמוגש הדו"ח השנתי.

אם רק פתחתם את העסק ועדיין אין ברשותכם נתונים מספריים, ההערכה תתבסס על סמך המקובל בתחום בהתאם לאופי העסק שלכם.

אם קיימים הפרשים, יקבל העסק החזר (אם שילם יותר) או שיידרש להשלים את הסכום הנדרש.

במקרה של אדם שעובד כשכיר וכעצמאי במקביל, הדו"ח השנתי צריך לכלול גם את ההכנסות שלו כשכיר.

מומלץ להתייעץ עם המייצג שלכם מול הרשויות בנוגע לשיעורי המקדמות, כדי להימנע מהפתעות בסוף השנה.

 

טיפוס במדרגות מס הכנסה

חישוב מדרגות מס – עקרונות יסוד

אם תרצו להעריך את גובה המס שתידרשו לשלם ללא מחשבוני סימולציה, תוכלו לעשות זאת בהתבסס על השיטה הבאה.

כמו שכבר הזכרנו, נכון להיום קיימות בישראל שבע מדרגות מס, אשר מחושבות בהתאם לגובה ההכנסה.

בכל מדרגה תמצאו התייחסות לגובה השכר החודשי, אך מאחר שהחישוב מתבצע בהתאם לגובה הכנסה השנתית, חישוב מדרגות מס חודשי לא בהכרח יספק לכם את תמונת המצב המלאה.

מדרגות מס 2024, שתקפות כאמור לשנה זו בלבד, מחולקות בצורה הבאה:

מדרגת המס הראשונה בשיעור 10% רלוונטית לבעלי הכנסה חודשית בגובה של עד 7,010 ₪ (84,120 ₪ לשנה).

מדרגת המס השנייה הינה בגובה 14%, והיא רלוונטית לבעלי הכנסה חודשית בטווח שבין 7,011 ₪ ל-10,060 ₪ (120,720 ₪ לשנה).

מדרגת המס השלישית היא בגובה 20%, והיא מתאימה לבעלי הכנסה חודשית בטווח שבין 10,061 ₪ ל- 16,150 ₪ (193,800 ₪ לשנה).

מדרגת המס הרביעית מגיעה ל-31%, עבור בעלי הכנסה חודשית בטווח שבין 16,151 ₪ ל-22,440 ₪ (269,280 ₪ לשנה).

מדרגת המס החמישית הינה בגובה 35%, עבור בעלי הכנסה חודשית בטווח שבין 22,441 ₪ ל-46,690 ₪ (560,280 ₪ לשנה).

מדרגת המס השישית הינה בגובה 47%, לבעלי הכנסה חודשית בטווח שבין 46,691 ₪ ל-60,130 ₪ (721,560 ₪ לשנה).

המדרגה השביעית והאחרונה הינה בגובה 50%, עבור בעלי הכנסה חודשית של למעלה מ-60,131 ₪ (שהם 721,572 ₪ לשנה).

אם הצלחתם לצלוח איתנו את כל המדרגות הללו, כעת נמחיש את הנתונים המספריים שהזכרנו באמצעות דוגמה.

מטעמי נוחות, הדוגמה מתייחסת לנתונים חודשיים, אך ניתן ליישם אותה גם באופן שנתי.

נאמר שיוסי מרוויח 12,000 ₪ בחודש. כמה מדרגות הוא נדרש לעבור ומה יהיה גובה המס שהוא יידרש לשלם?

בניגוד למה שאולי חשבתם, החישוב לא מוביל אותו ישירות אל המדרגה השלישית. למעשה, עליו להתחיל מהמדרגה הראשונה ולעצור לחישוב גם במדרגה השנייה.

הסיבה לכך היא ביטוי בשם "מדרגות מס שולי" שפירושו שמדרגת המס הגבוהה תחול רק על החלק השולי שבהכנסה.

במילים אחרות, יוסי לא צריך לשלם את המס המקסימלי על כל ההכנסה שלו.

על ההכנסה שעד 7,010 ₪ תחול המדרגה הראשונה בשיעור 10%, על ההכנסה שתואמת למדרגה השנייה יחולו מיסים בשיעור 14%, ואילו המדרגה השלישית תחול רק על היתרה.

ואם נחשב את המס הכולל של כל המדרגות: יוסי ישלם 701 ₪ עבור המדרגה הראשונה, 427 ₪ עבור המדרגה השנייה ו-388₪ עבור המדרגה השלישית. כלומר 1,516 ₪.

מהסכום הזה יופחתו כמובן נקודות זיכוי שיוסי זכאי להן, הפרשות רלוונטיות וכדומה.

האם יש הבדל בין מדרגות מס של עוסק מורשה לבין אלו של עוסק פטור?

שיטת החישוב ומדרגות המס זהות לשני סוגי העסקים. הגדרת העוסק הפטור רלוונטית בכל הקשור לנושא המע"מ ובתחומים אחרים, אבל לא בהקשרי מס הכנסה.

אם אינכם בטוחים בנוגע להבדלים בין סוגי העסק או שאתם מעוניינים לקבל מידע רלוונטי בהתבסס על הכנסותיכם לשנה זו, מומלץ לפנות אל רואה החשבון או יועץ המס שלכם.

מוכנים למדרגה הבאה?

היכרות עם מדרגות מס הכנסה וחישוב שלהן עשוי להיראות כמו משימה מורכבת, ובכל זאת כדאי שלא לדלג עליה.

רבים מהעצמאים אינם מתעסקים באופן קבוע בחישובים שהזכרנו, אבל מומלץ להכיר לפחות את השורה התחתונה.

כך תוכלו לוודא שאתם ממוקמים במדרגה הנכונה, להשוות בין הסכומים שאתם משלמים כעת למה ששילמתם בשנה החולפת וכדומה. אם המקדמות ששילמתם גבוהות מהנדרש, ודאו שהחזר המס הגיע אליכם.

בנוסף, חשוב לוודא שאתם מקבלים את כל נקודות הזיכוי שרלוונטיות עבורכם – במיוחד במקרה של שינוי בסטטוס המשפחתי, סיום לימודים ועוד.

מרגישים שקשה לכם לעקוב אחרי הכנסות והוצאות? אם עדיין לא עברתם לחשבוניות דיגיטליות, עכשיו זו ההזדמנות שלכם.

שימוש בחשבוניות דיגיטליות הוא אחד מהכלים היעילים ביותר לבעלי עסקים שרוצים לעקוב בקלות אחר ההכנסות, ללא תלות בקלסרים גדולים וניירת מרובה.

מדובר בפתרון מתקדם, יעיל וחסכוני בזמן שמאפשר להוציא חשבוניות חדשות בלחיצת כפתור, לרכז את פירוט ההכנסות העסקיות במקום אחד, לקבל סיכום חודשי או שנתי ולהימנע מחישובי הכנסות מורכבים ומתישים.

עם איזיקאונט מבית Hyp, תוכלו בנוסף לקבל מענה מלא להוצאות שלכם – כדי להיות חשופים לתמונה המלאה ולהימנע מניחושים.

התוכנה של איזיקאונט מאושרת על ידי מס הכנסה, מאפשרת לרכז את ההוצאות המוכרות של העסק באופן מסודר וגם לשלוח אותן לרואה החשבון בלי לצאת מהבית.

אז אם אתם רוצים להגדיל הכנסות, לקדם את העסק ולעלות למדרגת המס הבאה עם כמה שפחות דאגות – מעכשיו זה הרבה יותר איזי 😉